Skip to main content

Publications

Selected results achieved by EATRIS-CZ institutions and external users of the infrastructure.

Others


2015 Other

DEVICE FOR SONOGRAPH TESTING. Inventors: Doležal, L., M. Švarc, P. Knopf.

Priority application: CZ PVZ 2014-40132

Published: CZ 36491 (27. 07. 2015)

Ownership: Univerzita Palackeho v Olomouci

 

CULTURE DISH. Inventors: P. Džubák, M. Hajdúch.

Priority application: CZ PVZ 2015-40394

Published: CZ 36622 (28.12.2015)

Ownership: Univerzita Palackeho v Olomouci

2013 Other

TROJANEC, R. Vyšetření cytogenetických změn metodou fluorescenční in situ hybridizace. Interní identifikace: C_SOP_01., Číslo certifikace: 135/2013, Certifikační orgán: Český institut pro akreditaci. 27.02.2013.

SROVNAL, J., A. PROKOPOVÁ. Vyšetření exprese epiteliálních genů a onkogenů metodou reverzně-transkriptázové polymerázové řetězové reakce v reálném čase. Interní identifikace: C_SOP_07., Číslo certifikace: 135/2013, Certifikační orgán: Český institut pro akreditaci. 27.02.2013.

DRÁBEK, J. Vyšetření mutací a polymorfismů genu KRAS, EGFR, BRAF polymerázovou řetězovou reakcí s detekcí v reálném čase. Interní identifikace: C_SOP_10., Číslo certifikace: 135/2013, Certifikační orgán: Český institut pro akreditaci. 27.02.2013.