Skip to main content

Význam biomarkerů pro indikaci cílené biologické léčby v onkologii

HAJDÚCH, M., J. DRÁBEK, R. TROJANEC
Význam biomarkerů pro indikaci cílené biologické léčby v onkologii, 1. vyd, Praha, Grada Publishing, 2012, 2.8, 137-149, Dedication: BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030, ISBN: 978-80-247-3727-0,