Skip to main content

Analysis of Prognostic Significance of Merkel Cell Polyomavirus in Chronic Lymphocytic Leukemia

TRIZULJAK, J., J. SROVNAL, K. PLEVOVA, Y. BRYCHTOVA, L. SEMERAD, D. BAKEŠOVÁ, E. LETALOVA, A. BENEDÍKOVÁ, J. MAYER, M. HAJDÚCH, S. POSPISILOVA, M. DOUBEK
Analysis of Prognostic Significance of Merkel Cell Polyomavirus in Chronic Lymphocytic Leukemia. Clinical Lymphoma Myeloma & Leukemia. 2015, 15(7), 439-442, ISSN: 2152-2669, PMID: 25758600,