Skip to main content

Effects of various environments on epigenetic settings and chromosomal damage

ROSSNEROVA, A., F. ELZEINOVA, I. CHVOJKOVA, K. HONKOVA, M. SIMA, A. MILCOVA, A. PASTORKOVA, J. SCHMUCZEROVA, P. ROSSNER JR., J. TOPINKA, R. SRAM
Effects of various environments on epigenetic settings and chromosomal damage. Environmental Pollution. 2023, 323, 121290, ISSN: 0269-7491, PMID: 36804881,