Skip to main content

The in vitro cytotoxicity of metal-complexes of porphyrin sensitizer intended for photodynamic therapy

MALINA, L., K. BARTOŇ TOMÁNKOVÁ, J. MALOHLAVA, J. JIRAVOVÁ, B. MANIŠOVÁ, J. ZAPLETALOVÁ, H. KOLÁŘOVÁ
The in vitro cytotoxicity of metal-complexes of porphyrin sensitizer intended for photodynamic therapy. Toxicology in Vitro. 2016, 34(16), 246-56, ISSN: 0887-2333, PMID: 27107484,