Skip to main content

Multimodal Therapy of Recurrent Malignant Schwannoma

KALITA, O., K. CWIERTKA, D. VRÁNA, M. VAVERKA, L. TUČKOVÁ, M. HOUDOVÁ MEGOVÁ
Multimodal Therapy of Recurrent Malignant Schwannoma. Klinická onkologie. 2016, 29(5), 364-368, ISSN: 0862-495X.