Skip to main content

Vliv ultrazvuku na účinnost fotodynamické terapie - in vitro studie

PÍŽOVÁ, K., K. BARTOŇ TOMÁNKOVÁ, K. LANGOVÁ, A. HANÁKOVÁ, H. LENOBELOVA, H. ZAPLETALOVÁ, J. MALOHLAVA, S. BINDER, R. BAJGAR, J. VACHUTKA, L. DOLEŽAL, H. KOLÁŘOVÁ
Vliv ultrazvuku na účinnost fotodynamické terapie - in vitro studie. Lékař a technika. 2012, 42(4), 18-22, ISSN: 0301-5491.