Skip to main content

Books

Laboratory Techniques in Cellular and Molecular Medicine, 1.vyd., Olomouc, Palacky University, 2021, 436 s, Dedication: LO1304, ISBN: 978-80-244-6049-9,
Lipid Mediators Implication in Inflammation and Chronic Inflammatory Diseases, 1. vyd, Lausanne, Frontiers Media SA, 2021, 120 s, ISBN: 978-2-88966-989-9,
NAVRATIL, L., J. ROSINA, R. BAJGAR, I. DYLEVSKY, J. HANUS, J. JAKUS, V. JAKUSOVA, P. KOLÁŘ, H. KOLÁŘOVÁ, J. KUBES, J. LESTAK, M. MALAY, V. MASIN, F. PODZIMEK, J. SABO, R. SALZMAN, I. STAREK, J. VACHUTKA, K. VOLENEC
Medicínská biofyzika. 2., zcela přepracované a doplněné vyd., 2. vyd., Praha, Grada Publishing, 2019, 432 s, ISBN: 978-80-271-0209-9,
BOUCHALOVÁ, K., M. HAJDÚCH, J. BOUCHAL, A. HLOBILKOVA, M. HOUDOVÁ MEGOVÁ, M. HUDCOVÁ, V. KOUDELÁKOVÁ, J. MEDALOVA, J. SROVNAL, R. TROJANEC
Prediktivní a prognostická onkologie, 1. vyd, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, 122 s, Dedication: CZ.1.07/2.3.00/09.0089, ISBN: 978-80-244-3188-8,
NOVÁ, A., P. PÁVEK
Základy ADME a toxického hodnocení léčiv v preklinickém vývoji, 1. vyd, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 64 s, Dedication: CZ.1.07/2.2.00/28.0184, ISBN: 978-80-244-4539-7,
BACIK, P., J. ZLÁMAL, J. VOMACKA, Z. MIKSOVA, M. SAMAJ, I. JEDLICKOVA, K. LANGOVÁ, J. ZAPLETALOVÁ, J. BELLOVÁ
Základy managementu pro posluchače zdravotnických oborů, 1. vyd, Prostějov, Computer Media s. r. o., 2014, 108 s, ISBN: 978-80-7402-157-2,
ROSINA, J., H. KOLÁŘOVÁ, J. VRÁNOVÁ, J. STANEK
Biofyzika, 1. vyd, Praha, Grada Publishing, 2013, 224 s, ISBN: 978-80-247-4237-3,
ANZENBACHER, P., U. ZANGER
Metabolism of drugs and other xenobiotics, 1.vyd, Weinheim, Germany, Wiley-VCH Verlag GmbH, 2012, 753 s, Dedication: CZ.1.05/2.1.00/01.0030, ISBN: 978-3-527-32903-8,
DRÁBEK, J., J. BERKOVCOVÁ, P. DŽUBÁK, M. HAJDÚCH, M. KHOYLOU, V. KOUDELÁKOVÁ, J. SROVNAL, M. STAŇKOVÁ, R. TROJANEC
Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři, 1. vyd, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, 144 s, Dedication: MOLONKOL CZ.1.07/2.3.00/09.0089, ISBN: 978-80-244-3002-7,
HAJDÚCH, M., J. DRÁBEK, R. TROJANEC
Biologická léčiva: Teoretické základy a klinická praxe, 1. vyd, Praha, Grada Publishing, 2012, 219 s, Dedication: BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030, ISBN: 978-80-247-3727-0,