Skip to main content

Publications

Selected results achieved by EATRIS-CZ institutions and external users of the infrastructure.

Other Reviewed Journals


2018 Other Reviewed Journals

VRZALOVÁ Z., H. JELÍNKOVÁ, Š. HRABOVSKÝ, C. ŠÁLEK, J. HORÁČEK, M. KUBRIČANOVÁ ŽALIOVÁ, M. SLÁVIKOVÁ, Š. POSPÍŠILOVÁ, M. DOUBEK. Ph-like genové aberace u dospělých pacientů s Ph-negativní ALL v České republice. XLII. Brněnské onkologické dny, Brno in Klinická Onkologie. 2018, 31 (S1), S110-S111.

 

2017 Other Reviewed Journals

HOUDOVÁ MEGOVÁ, M., J. DRÁBEK, Z. DWIGHT, R. TROJANEC, V. KOUDELÁKOVÁ, J. VRBKOVÁ, O. KALITA, S. MLČOCHOVÁ, M. RABČANOVÁ, M. HAJDÚCH. Isocitrate Dehydrogenase Mutations are Better Prognostic Marker than O6-methylguanine-DNA Methyltransferase Promoter Methylation in Glioblastomas - a Retrospective, Single-centre Molecular Genetics Study of Gliomas. Klinická onkologie. 2017, 30 (5), 361-371. ISSN: 0862-495X.

KRÁTKÁ, L., J. HLAVÁČ. Study of Enantioselective Catalysis of Nitroso-Diels-Alder Reaction on Solid Support. Chemistryselect. 2017, 2 (14), 3987-3992. ISSN: 2365-6549.

 

2015 Other Reviewed Journals

PIVODOVÁ, V., J. FRANKOVÁ, A. GALANDÁKOVÁ a J. ULRICHOVÁ. In Vitro AuNPs’ Cytotoxicity and Their Effect on Wound Healing. Nanobiomedicine. 2015, 2:7. ISSN: 1849-5435.

GHOTHIM, M., J. SROVNAL, L. BÉBAROVÁ, J. TESAŘÍKOVÁ, P. SKALICKÝ, D. KLOS, A. PROKOPOVÁ, M. VAHALÍKOVÁ, H. SLAVÍK, J. VRBKOVÁ, C. NEORAL, R. HAVLÍK, M. HAJDÚCH, M. LOVEČEK. Determination of CEA, EGFR and hTERT expression in peritoneal lavage in patients with pancreatic adenocarcinoma using RT - PCR method. Rozhledy v chirurgii. 2015, 94 (11), 464-9. ISSN: 0035-9351. PMID: 26766154

DOSTALOVA, K., L. DOUBRAVSKA, S. FRITSCHEROVA, J. KOUTNA, L. OBARE PYSZKOVA, J. ZAPLETALOVÁ, M. ADAMUS. Sledování bolesti v krku po zavedení laryngeální masky. Anesteziologie & intenzivní medicína. 2015, 26 (2), 72-78. ISSN: 1214-2158.

ŽIŽKOVÁ, V., J. ŠKARDA, M. JANÍKOVÁ, P. LUŽNÁ, L. RADOVÁ, D. KURFÜRSTOVÁ, Z. KOLÁŘ. The Relationship of MiR-21, MiR-126 and MiR-205 to P-Glycoprotein, MRP1 and LRP/MVP in Non-Small Cell Lung Cancer. Austin Journal of Cancer and Clinical Research. 2015, 2 (5), 1-6. ISSN: 2381-909X.

MIHÁL, V., D. POTYSZOVA, D. KRAHULIK, J. MICHÁLEK, K. MICHALKOVA. Segmentová bolest zad jako následek vzácného schwannomu páteřního kanálu. Pediatrie pro praxi. 2015, 16(6), 420-422. ISSN: 1213-0494.

MIHÁL, V., D. KRAHULIK, M. GEIEROVÁ, K. MICHALKOVA. Intradiploic epidermoid cyst of frontal bone. Pediatrie pro praxi. 2015, 16(5), 352-354. ISSN: 1213-0494.

MIHÁL, V., K. MICHALKOVA. Achalasia of the esophagus from the perspective of pediatrician. Pediatrie pro praxi. 2015, 16(4), 272-274. ISSN: 1213-0494.

KONEČNÝ, P., S. GURSKÁ, P. ZNOJEK, E. SCHADICH, M. HAJDÚCH, P. DŽUBÁK. Reprofilování jako úspěšná strategie hledání nových léčiv. Farmakologická léčba. 2015, 4(10/2015), 12-18. ISSN: 1805-398X.

ONDRYÁŠOVÁ, H., V. KOUDELÁKOVÁ, J. DRÁBEK, P. VANEK, R. SLAVKOVSKÝ, M. HAJDÚCH. Utilization of self-sampling kits for HPV testing in cervical cancer screening - pilot study. Česká gynekologie. 2015, 80(6), 436-443. ISSN: 1210-7832.

DRÁBEK, J. Activity level in the hierarchy of propositions in case of the People of the State of California v. Orenthal James Simpson analyzed using Bayesian network. Forensic Science International: Genetics Supplement Series. 2015, 5, e67-e68. ISSN: 1875-1768.

KULTAN, J., V. KOLEK, L. FAJKOSOVA, M. HAJDÚCH, J. DRÁBEK, T. TICHÝ, R. TACHEZY. Recurrent respiratory papillomatosis successfully treated with gefitinib: a case study. American Journal of Medical Case Reports. 2015, 3(11), 352-358. ISSN: 2374-2151.

DRÁBEK, J. 40 Inventive Principles for Genetic Diagnostic Laboratories. The Triz Journal. 2015.

KOLECKOVA, M., G. KOŘÍNKOVÁ, V. KOUDELÁKOVÁ, J. POTOČKOVÁ, B. ŠOPÍKOVÁ, M. HAJDÚCH, Z. KOLÁŘ. Metoda RNAscope pro analýzu exprese HER2 ve vzorcích karcinomů mléčné žlázy s neprokázanou amplifikací. Onkologie. 2015, 9(5), 245-247. ISSN: 1802-4475.

MIHÁL, V., J. VENHACOVA, M. GAIEROVA, K. MICHALKOVA. Folicular adenoma of thyroid gland with cystic degeneration in a 14-year-old girl. Pediatrie pro praxi. 2015, 16(2), 124-126. ISSN: 1213-0494.

2014 Other Reviewed Journals

MATUŠKOVÁ, Z., M. PORUBA, P. ANZENBACHER. Cytochromy P450: Role v metabolizmu cholesterolu. Klinická farmakologie a farmacie. 2014, 28 (4): 142-146. ISSN: 1212-7973.

SPENEROVA, M., J. SROVNAL, J. POTĚŠIL, M. HAJDÚCH, V. MIHÁL, P. DŽUBÁK. Historie glukokortikoidní terapie v léčbě akutních leukémií u dětí. Česko-slovenská pediatrie. 2014, 69(6), 350-362. ISSN: 0069-2328.

KOVARIKOVA, A., R. HEZOVA, J. SROVNAL, M. REDOVA, O. SLABÝ. Role mikroRNA v molekulární patologii karinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii. Klinická onkologie. 2014, 27(2), 87-96. ISSN 0862-495X.

2013 Other Reviewed Journals

MANUKYAN, G., M. PETREK, T. TOMANKOVA, A. MARTIROSYAN, M. TATYAN, Z. NAVRATILOVA, D. PAULU, E. KRIEGOVA. Colchicine modulates expression of pro-inflammatory genes in neutrophils from patients with familial Mediterranean fever and healthy subjects. Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents. 2013, 27 (2), 329-336. ISSN: 0393-974X.

ONDRYÁŠOVÁ, H., V. KOUDELÁKOVÁ, M. HAJDÚCH. Karcinom cervixu-možnosti detekce lidského papilomaviru. Česká gynekologie. 2013, 78 (3), 289-294. ISSN: 1210-7832.

LOŠŤÁKOVÁ, V., V. KOLEK, M. PETREK, R. BARTOVÁ, S. LOSSE, R. FILLEROVA. Klinické hodnocení a srovnání tuberkulinového kožního testu (TST) s metodami IGRA (T-SPOT TB a Quantiferon-TB Gold) u pacientů s podezřením na tuberkulózní infekci. Studia Pneumologica et Phthiseologica. 2013, 73 (3), 118-123. ISSN: 1213-810X.

ŠENKYŘÍKOVÁ, M., V. HUSIČKOVÁ, M. CHROMÁ, P. SAUER, J. BARDOŇ, M. KOLÁŘ. Acinetobacter baumanii producing OXA-23 detected in the Czech Republic. SpringerPlus. 2013, 2(1), 296-301. ISSN: 2193-1801.

LANGOVÁ, K., J. ZAPLETALOVÁ, L. LIČMAN. Možnosti využití analýzy přežívání v biomedicíně a technice. Lékař a technika. 2013, 43 (1), 5-10. ISSN: 0301-5491.

BAJGAR, R., H. KOLÁŘOVÁ, S. BINDER, A. DAŠKOVÁ, H. LENOBELOVÁ, K. PÍŽOVÁ, K. TOMÁNKOVÁ. Imunofluorescenční analýza proapoptotických signálních molekul v buňkách lidského melanomu po fotodynamické terapii. Lékař a technika. 2013, 43 (1), 15-18. ISSN: 0301-5491.

HANÁKOVÁ, A., K. BOGDANOVÁ, K. TOMÁNKOVÁ, PÍŽOVÁ K, J. MALOHLAVA, S. BINDER, R. BAJGAR, K. LANGOVÁ, M. KOLÁŘ, J. MOSINGER, H. KOLÁŘOVÁ. Fototoxický vliv porfyrinových sensitizerů a viditelného záření na gram-pozitivní methicilin-rezistentní kmen S. aureus. Lékař a technika. 2013, 43 (1), 19-23. ISSN: 0301-5491.